چرا شرکت شرکت فنی و مهندسی پارس هیرانیک بهترین انتخاب است؟​

شرکت فنی و مهندسی پارس هیرانیک،از بدو تاسیس، مقوله مهم ایمنی و حفاظت را سرلوحه کار خود قرارداده و با گسترش فعالیت های خود،همواره تلاش نموده است تا نقش به سزایی در این امر مهم داشته و با به کار گیری نیرو های متخصص و تجهیزات پیشرفته و دانش روز،خدمات خود را در بخش های زیر به بهترین نحو ارائه نماید:

*طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های اتصال به زمین(ارتینگ).

*طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های صاعقه گیر الکترونیکی، فرانکلین و قفس فارادی.

*طراحی، تامین تجهیزات و اجرای انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق.

*انجام بازرسی های فنی و مهندسی ایمنی به همراه صدور گواهینامه معتبر .

*ارائه انواع آموزش ها با محوریت HSEبه صنایع و صدور گواهینامه مربوط به هر دوره.

*ارائه مشاوره به صنایع، در جهت ایمن سازی فرآیند های کاری.