بازرسی سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر

سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر چیست؟

سیستم ارتینگ شامل یک یا چند مسیر اتصال الکتریکی است که تجهیزات الکتریکی برقدار یا تجهیزات رسانای بی برق را به جرم کلی زمین متصل میکند. سیستم ارتینگ یک مسیر ایمن با مقاومت الکتریکی کم برای انتقال نشتی های جریان، جریان های قدرتمند صاعقه، اتصالی های برق، الکتریسیته ساکن و جریان خطاهای ناخواسته و خطرناک ایجاد نموده تا این موارد به صورت ایمن به جرم زمین منتقل شوند. وجود سیستم اتصال به زمین کمک شایانی به حفاظت تحهیزات قدرت و ابزار دقیق در برابر خرابی های ناشی جریان‌های خطا و تجمع الکتریسیته ساکن  می کند. همچنین به عنوان عاملی برای متعادل کردن خط خنثی (نول) به کار میرود. سیستم ارتینگ به عنوان جزو لاینفک سیستم حفاظت در برابر صاعقه میباشد که وظیفه انتقال ایمن جریان صاعقه به جرم زمین را بر عهده دارد.

بازرسی مداوم این سیستم کمک شایانی به اطمینان از برقراری آن داشته و به ما کمک می‌کند با خیال راحت‌تری کار کنیم.

شرکت پارس هیرانیک که دارای مجوز تخصصی بازرسی در این زمینه می‌باشد خدمات بازرسی را به صورت دوره‌ای و بنا به درخواست کارفرما ارائه می‌دهد. این بازرسی‌ها شامل اندازه‌گیری میزان مقاومت الکترود ارت، بازرسی ارت در تابلوهای برق و تجهیزات می‌باشد.

اطمینان داشتن از برقراری ارت در تمامی تجهیزات بسیار مهم بوده و می‌تواند از حوادث برق‌گرفتگی جلوگیری نماید.