جرثقیل‌ها

با توجه به اینکه در اکثر صنایع عظیم و بزرگ بهطور معمول مواد و مصالح فراوان می بایست جابه جا شوند و بار برداری و جابه جایی بار بعضا یکی از مشکلت جدی این صنایع می باشد. زیرا از یکسو مواد و محصوالت که جا به جا میشوند بسیار وزین بوده و از سوی دیگر با توجه به وزن و شکل نامنظم و ناصاف محصوالت این صنایع لوازم مورد استفاده برای بار برداری (زنجیر، سیم بکسل، شاهنگ و تسمه و )… به شدت اسیب می بینند و در واقع یکی از خطرات جدی این گونه صنایع خطرات و ریسک های ناشی از جا به جایی بار می باشد.

IMG 4250

تعریف جرثقیل

 • جرثقیل دستگاهی است که بتواند بارهای سنگین را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نماید.
 • اساس کار بر قانون علمی اهرم هاست.

در جرثقیل ها: جک های تعادلی (Outriggers) به جای تکیه گاه (Boom)  (دکل یا دیرك یا بازوی اصلی )به جای بازوی متحرك

بار (Load) به جای وزن جسم وزنه های تعادل (Weight Counter) به جای وزنه به کار می روند.

جرثقیل‌های متحرك. تاریخچه پارس هیرانیک.

قابل توجه جرثقیلداران و اپراتورهای جرثقیل

 • حتما قبل از کار با جرثقیل موبایل از تمامی دستورالعمل های ایمنی و نحوه صحیح کار با جرثقیل آگاهی پیدا

  کنید.

  آگاهی و عملکرد صحیح ایمنی نقش مهمی در سالمت افرادی که با جرثقیل کار میکنند دارد.

  این دستورالعمل به نحوی تهیه شده که بتواند راهنمای عملی برای عملکرد ایمن دستگاههای جرثقیل میباشد. عمل کردن یا نکردن به این دستورالعملها کامال به شما بستگی دارد که بخواهید سالمتی خود و دیگران را در

  اولویت قرار دهید.

مراحل ریگری، پارس هیرانیک، بازرسی جرثقیل در شیراز

انواع جرثقیل

 • جرثقیل های متحركCrane) (Mobile
 • جرثقیل سقفیCrane) (Overhead
 • جرثقیل های دروازه ایCrane) (Gantry
 • جرثقیل های برجیCrane) (Tower
جرثقیل متحرک در شیراز
WeCreativez WhatsApp Support
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟