بازرسی جرثقیل و لیفتراک

لیفتراک و جرثقیل دو تجهیزات سنگین مهم هستند که در صنایعی مانند معدن، ساخت و ساز و تدارکات مورد استفاده قرار می گیرند.

لیفتراک ها برای حمل مواد بسیار سنگین از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شوند و توسط چنگال جلویی که روی تخته هایی که وسایل حمل می کنند، کار می کنند. آنها مانند وسایل نقلیه کوچک برای حرکت در مکان هایی مانند انبارها، کارخانه ها و مکان های ذخیره سازی عمل می کنند.

جرثقیل ها همچنین برای حمل بارهای سنگین با بلند کردن آنها به ارتفاعات زیاد و جابجایی آنها به جای دیگر عمل می کنند. مانند سایر تجهیزات، لیفتراک ها و جرثقیل ها باید بازرسی و نگهداری شوند تا استفاده از آنها در ساعات کاری ایمن باشد.

ویژگی لیفتراک

لیفتراک داراری اجزای مهمی است که در عملکرد آن بسیار مهم است و در صورتی که دارای نقص باشند می‌تواند حوادث بسیار مهمی را ایجاد کند بازرسی مداوم و دوره‌ای از این تجهیزات بسیار مهم است. بازرسی ایمنی سالیانه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از حوادث داشته باشد. شرکت پارس هیرانیک با انجام بازرسی‌های تخصصی ادواری از تمام قسمت‌های لیفتراک و اطمینان از جهت عملکرد آن‌ها تضمین می‌نماید که این وسیله به صورت ایمن عمل نماید.

Previous
Next
Previous
Next

ویژگی جرثقیل

جرثقیل از زمان‌های بسیار دور و به صورت ابتدایی نقش بسیار مهمی در جایه‌جایی بارهای سنگین داشته است و به مرور زمان جرثقیل‌هاهم دستخوش تغییراتی شده و به شکل امروزی در آمده‌است.

این تجهیزات از بارهای 500 کیلوگرمی تا بارهای چند هزار تنی را جابه‌جا می‌کنند ودر انواع مختلفی وجود دارند، جرثقیل‌های سقفی، متحرک و دریایی که باز هر کدام از موارد ذکر شده دارای زیرشاخه‌های مختلفی هستند این تجهیزات خاص همانطور که خادم ما هستند می‌توانند خطرآفرین‌ باشند چرا که در صورت عدم عملکرد صحیح یا غیر ایمن می‌توانند باعث ایجاد آسیب جبران‌ناپذیری گردند. بنابراین کنترل کردن و بازرسی مداوم و دوره‌ای این تجهیزات بسیار مهم بوده و باید انجام شود.

شرکت پارس هیرانیک با انجام بازرسی دقیق و تخصصی تمام قسمت‌های جرثقیل و بررسی تمام اجزا مهم و دخیل در امر ایمنی توانسته است کمک شایانی به منابع بنماید تا از وقوع حوادثی که هم خسارات سنگین جانی و مالی را در پی دارد، جلوگیری نماید.