بازرسی سیستم های اطفاء حریق

طراحی، اجرا و استفاده درست از سیستم اعلام حریق، میتواند جلوی بسیاری از خطرات جانی و مالی را بگیرد.

این سیستم مجموعه ای از تجهیزات اعلام حریق نظیر دتکتور دود، حرارت، شعله و گاز است که برای تشخیص علائم حریق و هشدار دادن از طریق آژیرها و فلاشرها استفاده می شود.

بازرسی سیستم اعلام و اطفاء حریق بصورت دوره‌ای بسیار مهم و ضروری است چرا که عملکرد این سیستم در زمان مورد نیاز باعث بوجود آمدن خسارات شدید مالی و جانی می‌گردد.

شرکت پارس‌هیرانیک با بکارگیری تجهیزات تخصصی بازرسی تمامی این تجهیزات را اعم از کنترل پنل، دتکتورها، پمپاژ سیستم اطفاء حریق، نازل‌ها و ما بقی موارد را مورد تست و آزمایش قرار می‌دهد.