بازرسی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار

دیگ بخار چیست؟

دیگ بخار به مخازن تحت فشار بسته ای گفته می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای یا برق تولید می شود.

ديگ بخار ماشيني است كـه جهـــــت تبــديل انــــرژي فـسيــــــلي(فـــت – گاز-گازوئيل- مازوت) يا جامــد (چوب – خـاك اره- زغـال و ….) بـــــه انرژي حرارتي بكار مي رود.

ویژگی های دیگ بخار

ديگ بخار دسـتگاهي اسـت بـرون سـوز، كـــــه آب و آتـش هيچگونـه تداخلي با هم ندارند، فشار داخل آن از يـــــك اتمـسفــــر يـا ،۱۴/۷پوند زيادتراست و در اثر حرارت غيرمستقيم، آب را به بخار تبــديل مي نمايد (بوسيله تبادل حرارتي)

لزوم اهمیت ایمنی دیگ‌های بخار بسیار مهم وحیاتی است و باید بازرسی‌های روزانه، ماهانه و دوره‌ای از این تجهیزات انجام شود.

انجام بازرسی‌های تخصصی از این تجهیزات توسط شرکت پارس‌هیرانیک با بکارگیری بهترین تجهیزات و نیروهای متخصص انجام می‌گردد.