جرثقیل های متحرك CraneMobile

جرثقیل متحرك به گونه ای طراحی شده اند که به نظور باال بردن و پایین اوردن اجسام و همچنین حرکت افقی انها، از مجموعه ای از ماشین های ساده استفاده می کنند. این نوع جرثقیل را میتوان به راحتی از یک مکان به مکانی دیگر منتقل کرد.

IMG 4250

انواع جرثقیل های متحرك

1- بوم تراك یا نصب روی کامیون

جرثقیل های نصب بر روی کشنده شامل 2 نوع :

جرثقیل متحرک در شیراز
بوم تراک
انواع جرثقیل های متحرک

بوم تلسکوپی (هیدرولیکی)

 

جرثقیل کارگاهی تک کابین (می توانند در زمین های ناهموار کار کنند)

بوم خشک(مشبک): برای جابجایی بارهای سنگین و نیمه سنگین

 

موارد ایمنی جرثقیل های متحرك

 • دستگاه خود را تمیز نگهدارید، به خصوص درجات نمایش، چراغ ها و نورافکن ها، شیشه ها و نقاط مهم دیگر. روغن یا گریس و یخ را از روی دستگاه پاك کنید آچار و ابزارهای الزم را در جعبه ابزار دستگاه نگهداری کنید.
 • قبل از ورود به جرثقیل موبایل و شروع به کار کفش های خود را از روغن وگریس و گل پاك کنید. مطمئن شوید که پدال ها تمیز و خشک هستند و شانس سر خوردن پا از روی پدال وجود ندارد.
 • لباس شما باید اندازه و چسبان باشد و از لباس ها و آستین های گشاد، پیراهن های بلند، انگشتری و گردنبند و تزئینات اضافی باید پرهیز شود چون خطر گیرکردن آنها به قسمت های متحرك یا اهرم های کنترل وجود دارد.
جرثقیل‌های متحرك. تاریخچه پارس هیرانیک.
 • هرگز بدون جاگذاری و نصب نرده ها و حفاظ های ایمنی در اطراف محل کار، دستگاه را روشن و شروع به کار نکنید. همه محدودیت های ارتفاع، عرض و وزن کارگاه خود را بررسی کنید و مطمئن شوید دستگاه شما از چهارچوب این محدوده، تجاوز نخواهد کرد.
 • مطمئن شوید تجهیزات ایمنی در جای خود و در شرایط کاری می باشند. کاربری آنها را بیاموزید. با برنامه ریزی و رعایت ایمنی کار کنید و از خسارات و حوادث دوری کنید. چنانچه آتش سوزی یا حادثه ای اتفاق افتاد، با امکانات موجود به سرعت عمل کنید. با کارکرد وسایل آتش نشانی و استفاده از جعبه کمک های اولیه آشنا باشید و بدانید در شرایط اضطراری از کجا می توانید کمک بگیرید.

محل کار را بررسی کنید

 • از پیش هر اندازه می توانید در مورد محل کار خود آگاهی پیدا کنید. ارتفاع یا عمق و جای دقیق کارگزاری یا دفن کابل های فشار قوی برق و لوله های گاز و همچنین لوله های آب و فاضالب و خطوط تلفن را بپرسید و بدانید. چنین جاهایی باید به وسیله افراد آگاه و مسئول به درستی عالمت گذاری و روشن شوند تا از حوادث جلوگیری شود. اگر ممکن یا الزم بود، این گونه موارد باید جابجا یا از مدار خارج شوند.

 

 • مطمئن شوید دستگاه به درستی روغن کاری شده است. سوخت، روغن های روانکاری (جعبه دنده ها) روغن های کاری (هیدرولیک، فرمان) و آب خنک کاری در مخازن باید تا سطح تعیین شده به وسیله کارخانه سازنده پر باشد. دور دستگاه قدم بزنید و ببینید تجهیزات ایمنی سر جای خود هستند یا خیر و آیا احتیاجی به تعمیرات وجود دارد.

 

 • برای شروع کار پرمیت اخذ کنید. هرگز در شرایط نا امن با دستگاه کار نکنید. دستگاه هر روز صبح باید برای پیدا کردن خرابی های فیزیکی مانند ترك، شکستگی جوش ها و کج شدگی اعضا بازبینی شود. ترك یا ورآمدگی رنگ نقاط حساس اتصاالت و گوشه ها می توانند به پیدا کردن ترك های خطرناك در قسمت های اساسی سازه دستگاه کمک کند. پیش از انجام تعمیرات الزم از دستگاه بهره برداری نکنید. پیچ و مهره یا بست های گم شده و شل باید بر پایه دستورهای کارخانه سازنده جایگزین و سفت شوند.

 

 • نشتی های روغن را پیدا کنید. نشتی های سیستم هیدرولیک باید پیش از شروع کار درست شوند. کلیه شیلنگ های زیر فشار هیدرولیک را بازدید کنید مخصوص ًا آنهایی را که حین کار خم می شوند و در صورت لزوم جایگزین کنید درب مخزن ها و درب پوش ها باید سر جای خودشان محکم باشند.

 

 • لوله های باد، شیرهای باد و فشار باد را بازدید و از درستی آنها مطمئن شوید.

 

 • در جرثقیل موبایل چرخ الستیکی، فشار باد همه چرخها را از روی دستورهای سازنده دستگاه بررسی کنید. الستیک ها را برای خرابی احتمالی بازدید کنید. روش درست این کار در بخش تعمیرات و نگهداری همین کتاب آمده است.

 

 • وجود فضای کافی را برای چرخش گردون (سوئینگ) دستگاه به خصوص قسمت عقب آن که دید راننده را ندارد بررسی و تأمین کنید.

 

 • با نصب نرده و تابلو مانع از ورود افراد متفرقه به محوطه کار دستگاه شوید. کلیه سیم بکسل های دستگاه را از دید خوردگی، پیچ افتادگی و هر خرابی دیگری بازبینی کنید. برای دور نگهداشتن افراد متفرقه از دستگاه، ظروف آب یا چیزهای مورد استفاده و قابل استفاده دیگران نباید روی جرثقیل نگهداری شود.
WeCreativez WhatsApp Support
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟