پارس هیرانیک ایرانیان، پیشگام در بازرسی، طراحی و اجرا

سوابق کاری پارس هیرانیک. شرکت فولاد شادگان. بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ تست ارت

شرکت فولاد شادگان

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

گروه مپنا. بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ چاه ارت

نیروگاه گازی شیراز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

مدیریت بهره برداری تولید نیروی برق فارس. طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی

مدیریت بهره برداری تولید نیروی برق فارس

طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی

شرکت آب و فاضلاب شیراز. بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت آب و فاضلاب شیراز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت بوتان. بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت بوتان

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت کیسون

شرکت کیسون

شرکت کیسون

شرکت فرابرد ساخت دالین. بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر

شرکت فرابرد ساخت دالین

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر

بانک سپه. بازرسی سیستم اتصال به زمین

بانک سپه

بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان پیوند اعضا ابو علی سینا بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان پیوند اعضا ابو علی سینا

بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان قلب کوثر بازرسی و اجرای سیستم اتصال به زمین و صاعقه گیر

بیمارستان قلب کوثر

بازرسی و اجرای سیستم اتصال به زمین و صاعقه گیر

بیمارستان مادر و کودک غدیر مسلمین شیراز بازرسی بالابر

بیمارستان مادر و کودک غدیر مسلمین شیراز

بازرسی بالابر

بیمارستان مسلمین شیراز بازرسی سیستم اعلام حریق

بیمارستان مسلمین شیراز

بازرسی سیستم اعلام حریق

بیمارستان اردیبهشت بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

بیمارستان اردیبهشت

بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

بیمارستان شهید چمران بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان شهید چمران

بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان دکتر میر بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان دکتر میر

بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان قلب الزهرا بازرسی سیستم اتصال به زمین

بیمارستان قلب الزهرا

بازرسی سیستم اتصال به زمین

مهمانسرای دادگستری شیراز اجرای سیستم صاعقه گیر

مهمانسرای دادگستری شیراز

اجرای سیستم صاعقه گیر

کارخانه دمس بازرسی سیستم اتصال به زمین

کارخانه دمس

بازرسی سیستم اتصال به زمین

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت شام شام

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت ارژن بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت ارژن

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت پگاه فارس بازرسی سیستم اتصال به زمین، ارت و ادوات باربرداری

شرکت پگاه فارس

بازرسی سیستم اتصال به زمین، ارت و ادوات باربرداری

شرکت لبنی رامک بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت لبنی رامک

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

اداره بنادر دریا نوردی اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

اداره بنادر دریا نوردی

اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

شرکت پنبه ریز اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

شرکت پنبه ریز

اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

مجتمع صنعتی رضا بازرسی ادوات باربرداری

مجتمع صنعتی رضا

بازرسی ادوات باربرداری

شرکت فرا ساحل بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت فرا ساحل

بازرسی سیستم اتصال به زمین

سازمان بنادر و دریانوردی بازرسی سیستم اتصال به زمین

سازمان بنادر و دریانوردی

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت سنگ و فولاد هرمزگان بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت سنگ و فولاد هرمزگان

بازرسی سیستم اتصال به زمین

صنایع دفاع الکترونیک شیراز بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی و بالابر‌های سیار

صنایع دفاع الکترونیک شیراز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی و بالابر‌های سیار

شرکت صنایع استیل البرز بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی و بالابر‌های سیار

شرکت صنایع استیل البرز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی و بالابر‌های سیار

سازمان عمران شهرداری شیراز کارخانه آسفالت بازرسی و اجرای سیستم اتصال به زمین و صاعقه گیر

سازمان عمران شهرداری شیراز کارخانه آسفالت

بازرسی و اجرای سیستم اتصال به زمین و صاعقه گیر

صنایع دریایی شهید صفایی بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی و بالابر‌های سیار

صنایع دریایی شهید صفایی

بازرسی سیستم های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل های سقفی و بالابر های سیار

شرکت سیمان فارس نو بازرسی لیفتراک

شرکت سیمان فارس نو

بازرسی لیفتراک

کارخانه کیمیا دانه فارس نصب صاعقه گیر فرانکلین

کارخانه کیمیا دانه فارس

نصب صاعقه گیر فرانکلین

کارخانه سیمان داراب بازرسی جرثقیل، لیفتراک و من بسکت

کارخانه سیمان داراب

بازرسی جرثقیل، لیفتراک و من بسکت

کارخانه سیمان دشتستان نصب صاعقه گیر الکترونی.

کارخانه سیمان دشتستان

نصب صاعقه گیر الکترونی

مهمانسرای دادگستری شیراز اجرای سیستم صاعقه گیر

مجتمع ساختمانی دادگستری شیراز

اجرای سیستم صاعقه گیر

شرکت پتروشیمی پردیس بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین

شرکت پتروشیمی پردیس

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین

شرکت طراحی و ساختمان نفت بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت طراحی و ساختمان نفت

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت شیراز دینا بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت شیراز دینا

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

کولر هوایی آبان بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین، ایمنی برق، لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

کولر هوایی آبان

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین، ایمنی برق، لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت آویسا پارسه زابل بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت آویسا پارسه زابل

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند

بینا گستر بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین

بینا گستر

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین

شرکت نوین آبان فن آور. بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین

شرکت نوین آبان فن آور

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین

شرکت تن ماهی ساحل بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت تن ماهی ساحل

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت پارس گاز نیک اختر بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق

شرکت پارس گاز نیک اختر

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق

شرکت سانتی گراد بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت سانتی گراد

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت مشکفام فارس بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت مشکفام فارس

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت پشم و شیشه ایران بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت پشم و شیشه ایران

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت مثلث مهار بند جنوب بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت مثلث مهار بند جنوب

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت کاشی حافظ بازرسی ادوات باربرداری

شرکت کاشی حافظ

بازرسی ادوات باربرداری

شرکت فارس هدیش اجرای صاعقه گیر الکترونی

شرکت فارس هدیش

اجرای صاعقه گیر الکترونی

شرکت پرهام پلاست بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت پرهام پلاست

بازرسی سیستم اتصال به زمین

پلاستیک سازی ایران بازرسی سیستم اتصال به زمین

پلاستیک سازی ایران

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت تژه نوش بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت تژه نوش

بازرسی سیستم اتصال به زمین

دام و طیور فارس بازرسی سیستم اتصال به زمین

دام و طیور فارس

بازرسی سیستم اتصال به زمین

شرکت اهتمام جم بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت اهتمام جم

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت کاوند نهان زمین بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت کاوند نهان زمین

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

ایران خودرو بیش از 30 شعبه نمایندگی بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

ایران خودرو بیش از 30 شعبه نمایندگی

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

نمایشگاه بین المللی شیراز بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

نمایشگاه بین المللی شیراز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی/ طراحی و اجرای سیستم‌های اتصال به زمین و اجرای سیستم صاعقه گیر قفس فارادی، طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند

شرکت سیمان سفید نیریز بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت سیمان سفید نیریز

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق و لیفتراک و جرثقیل‌های سقفی

شرکت سی دلف قشم بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق

شرکت سی دلف قشم

بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین و ایمنی برق

شرکت پنبه شیراز اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

شرکت پنبه شیراز

اجرا و بازرسی سیستم اتصال به زمین و اعلام حریق

شرکت صنایع شیمیایی شیراز بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

شرکت صنایع شیمیایی شیراز

بازرسی سیستم اتصال به زمین و ادوات باربرداری

WeCreativez WhatsApp Support
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟